zamknij

Aktualne informacje

Aktualne przetargi - GDDKiA

Aktualne przetargi - GDDKiA

AKTUALNE INFORMACJE


04/05/2016

Czekamy na rozstrzygnięcie przetargu pn.: „Opracowanie dokumentacji etapu Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego oraz elementów Koncepcji Programowej dla budowy obwodnicy Olesna w ciągu drogi krajowej nr S11” ogłoszonego w trybie ograniczonym przez GDDKiA Opole, którego sesja otwarcia ofert odbyła się dnia 11.04.2016 r.

Środki, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania: 911 403,06 zł. brutto Mamy nadzieję, że Zamawiający uzyska dodatkowe środki na sfinansowanie zamówienia i niebawem podpiszemy umowę.

Poniżej zestawienie wszystkich oferentów:

1. TRANSPROJEKT – WARSZAWA Sp. z o. o. - 6 040 320,90 zł
2. IVIA Sp. z o. o. - 3 551 010,00 zł
3. Multiconsult Polska Sp. z o. o. - 4 396 635,00 zł
4. TRAKT Sp. z o. o. Sp. k. - 5 352 160,50 zł
5. KLOTOIDA Sp. z o. o. - 4 895 400,00 zł
6. Lafrentz Polska Sp. z o. o. - 4 492 720,39 zł
7. Mosty Katowice Sp. z o. o. - 4 989 126,00 zł
8. COMPLEX PROJEKT + „EUROEKSPERT” Jacek Seweryński - 3 868 251,60 zł


03/03/2016

W Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu dnia 03.03.2016 r. odbyła się sesja otwarcia ofert przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji etapu Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego oraz wykonanie elementów Koncepcji Programowej dla budowy obwodnicy Praszki w ciągu drogi krajowej nr 45”, gdzie IVIA Sp. z o.o. osiągnęła najniższą cenę. Niestety z racji tego, iż Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwotę 450 000,00 zł brutto przetarg na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7 w zw. z art. 146 ust.1 pk. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) został unieważniony.

Poniżej zestawienie wszystkich oferentów:

1. TRAKT Sp. z o.o. Sp. K. - 2 430 849,00 zł
2. KLOTOIDA Sp. z o.o. Sp. komandytowa - 2 199 240,00 zł
3. IVIA Sp. z o.o. - 1 540 329,00 zł
4. MP-MOSTY Sp. z o.o - 2 366 028,00 zł
5. COMPLEX PROJEKT Sp. z o.o. + EKKOM Sp. z o.o. + SWECO Polska Sp. z o.o. - 1 768 038,90


05/08/2015

W dniu dzisiejszym odbyło sie otwarcie ofert dla zadania pn.: „Zaprojektowanie i  wybudowanie drogi S-3 Legnica (A4) - Lubawka, zadanie II od węzła Jawor II (bez węzła) do węzła Bolków (z węzłem) o długości ok. 16,105 km tj. od km 22+150,00 do km 38+255,00”
Inwestor na realizację zadania przeznaczył - 461 157 292,55 zł.

Poniżej zestawienie wszystkich oferentów:

1. Metrostav a.s. - 378 282 782,24 zł
2. BUDIMEX S.A. - 349 402 247,64 zł
3. Aldesa Construcciones Polska Sp. z o.o.+Aldesa Construcciones S.A. - 397 710 680,84 zł
4. Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o.+Strabag Sp. z o.o. - 396 878 622,37 zł
5. Mota-Engil Central Europe S.A. - 322 878 396,02 zł
6. Impresa Pizzarotti & C. S.p.A. - 425 594 332,14 zł


05/08/2015

W dniu dzisiejszym odbyło sie otwarcie ofert dla zadania pn.: „ Zaprojektowanie i  wybudowanie drogi S-3 Legnica (A4) - Lubawka, zadanie I  od węzła Legnica II (bez węzła) do węzła Jawor II (z węzłem) o  długości ok. 19,730 km tj. od km 2+420,47 do km 22+150,00”
Inwestor na realizację zadania przeznaczył - 475 866 334,34 zł.

Poniżej zestawienie wszystkich oferentów:

1. Eurovia Polska S.A. + WARBUD S.A. - 295 579 567,42 zł
2. Metrostav a.s. - 418 947 749,66 zł
3. Budimex S.A. - 341 694 000,00 zł
4. Aldesa Construcciones Polska Sp. z o.o.+Aldesa Construcciones S.A. - 352 462 397,30 zł
5. Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o.+Strabag Sp. z o.o. - 367 187 773,85 zł
6. M-SILNICE a.s.+Przedsiębiorstwo Inżynieryjne „IMB-Podbeskidzie” Sp. z o.o. - 726 561 000,00 zł
7. Mota-Engil Central Europe S.A. - 315 751 340,61 zł
8. Impresa Pizzarotti & C. S.p.A. - 375 449 370,59 zł
9. Max Bögl Polska Sp. z o.o.+Max Bögl Stiftung & Co. KG+Berger Bau Polska Sp. z o.o.+Berger Bau GmbH - 349 760 086,83 zł


08/07/2015

W dniu dzisiejszym odbyło sie otwarcie ofert dla zadania pn.: „Projekt i budowa drogi S-6 na odcinku węzeł "Ustronie Morskie" /bez węzła/ - początek obwodnicy Koszalina i Sianowa”
Inwestor na realizację zadania przeznaczył - 519 961 885,30 zł.

Poniżej zestawienie wszystkich oferentów:

1. P.B.DiM. Kobylarnia S.A. + Mirbud S.A. - 491 172 969,09 zł
2. PolAqua Sp. z o.o. + Dragados S.A. Avda. - 489 884 685,61 zł
3. Budimex S.A. - 515 914 890,00 zł
4. Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o. + Strabag Sp. z o.o. - 436 844 459,80 zł
5. Impresa Pizzarotti & C.S.p.A - 468 482 145,51 zł
6. Energopol-Szczecin S.A. - 470 926 347,27 zł


30/06/2015

W dniu dzisiejszym odbyło sie otwarcie ofert dla zadania pn.: Projekt i  budowa drogi S-6 na odcinku Goleniów – Nowogard (S-3, węzeł "Goleniów Północ" /z węzłem/ - początek obwodnicy m. Nowogard).
Inwestor na realizację zadania przeznaczył - 451 044 703,74 zł.

Poniżej zestawienie wszystkich oferentów:

1. Bilfinger Infrastructure S.A. + PRD Nowogard S.A. - 447 010 437,60 zł
2. Budimex S.A. - 343 910 460,00 zł
3. PolAqua Sp. z o.o. + Dragados S.A. Avda - 422 897 053,78 zł
4. Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o. + Strabag Sp. z o.o. - 469 153 186,65 zł
5. Impresa Pizzarotti & C.S.p.A - 476 615 545,51 zł
6. Energopol-Szczecin S.A. - 454 200 119,70 zł


09/06/2015

GDDKiA Bydgoszcz rozesłała wyjaśnienia treści SIWZ oraz zmianę terminu składania ofert na S-5:

- Część 3 - Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła „Białe Błota” (bez węzła) do węzła „Szubin” (bez węzła) o długości około 9,7 km;

- Część 2 - Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła „Tryszczyn” (bez węzła) do węzła „Białe Błota” (bez węzła) o długości około 13,5 km;
Nowy termin to 29.06.2015 r.


01/06/2015

GDDKiA Lublin rozesłała zaproszenia na ostatnie 3 części S17 (odcinki warszawskie).


15/05/2015

Znamy termin składania ofert na projekt i budowę drogi S-3 Legnica - Lubawka zadanie II – 24.06.2015 r. godz. 12:30..


28/04/2015

Pod koniec kwietnia GDDKiA rozesłała zaproszenia do składania ofert w drugim etapie postępowania w ramach zadań związanych z budową odcinków dróg ekspresowych: S5, S6, S17. Również wyznaczono termin dla Obwodnicy Kępna. Wszystkie terminy składania ofert GDDKiA wyznaczyła na koniec maja. Pracujemy nad przedmiarami dla niektórych odcinków. Jak zwykle terminy będą przełożone i jak zwykle nikt nie wie do kiedy.


09/04/2015

W dniu dzisiejszym odbyło sie otwarcie ofert dla zadnia - Budowa obwodnicy Olsztyna - część 1: Inwestor na realizację zadania przeznaczył - 282 900 160,16 zł.

Poniżej zestawienie wszystkich oferentów:

1. INTERCOR +MOST Sp. z o.o. - 315 004 978,90 zł
2. Aldesa + Aldesa Hiszpania - 319 048 029,96 zł
3. STRABAG - 321 979 968,00 zł
4. BUDIMEX - 337 122 299,00 zł
5. MIRBUD + ERBEDIM - 339 024 390,24 zł
6. ASTALDI - 385 458 423,69 zł
7. ENERGOPOL - 398 680 250,00 zł