zamknij

Realizacje

wróć do listy

Autostrada A4
STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.

W skład inwestycji wchodzą następujące elementy:

• wymiana warstwy ścieralnej oraz warstwy wiążącej na odcinkach od km 175+000 do km 193+965;
• odtworzenie rowów przydrożnych;
• wykonanie oznakowania poziomego, grubowarstwowego;
• wykonanie oznakowania pionowego;
• wykonanie barier ochronnych;