zamknij

Realizacje

wróć do listy

Budowa drogi ekspresowej S11 - obwodnica m. Szczecinek
Eurovia Polska S.A.

W skład inwestycji wchodzą następujące elementy:

Zakres inwestycji obejmuje następujące roboty budowlane:

  • budowę odcinka drogi ekspresowej o dł. 12 km;
  • budowę węzłów drogowych: Szczecinek Śródmieście i Szczecinek Wschód;
  • przebudowę istniejących dróg w zakresie kolizji z drogą ekspresową
  • budowa dróg dojazdowych;
  • budowa obiektów inżynierskie w ciągu drogi ekspresowej i w ciągu dróg krzyżujących się z drogą ekspresową;
  • budowa systemu odwodnienia: rowy drogowe, kanalizację deszczową, urządzenia podczyszczające, zbiorniki retencyjne i inne;
  • budowa urządzeń ochrony środowiska: zabezpieczenia akustyczne, przejścia dla zwierząt, ekrany przeciwolśnieniowe, przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem ochronno–naprowadzającym, zieleń;
  • budowa i przebudowa infrastruktury technicznej zlokalizowanej w ciągu drogi ekspresowej: sieci energetyczne zasilające i oświetleniowe, sieci wodociągowe, sieci i urządzenia oczyszczające ścieki sanitarne, kanalizację deszczową wraz z urządzeniami podczyszczającymi i inne;
  • wykonanie oznakowania drogi ekspresowej i dróg bocznych w urządzenia BRD m.in.: bariery ochronne, osłony przeciwolśnieniowe i ogrodze- nie drogi ekspresowej;Lokalizacja

11 53.718911333965536,16.70394490450815 roadmap
Budowa Obwodnicy m. Szczecinek

IVIA Sp. z o.o.

53.7191480012056216.709438301622868
Otwórz lokalizację w google maps