zamknij

Realizacje

wróć do listy

Budowa II jezdni oraz rozbudowa węzła Motaniec w ciągu drogi ekspresowej S10 - Obwodnica Kobylanki
Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o.

W skład inwestycji wchodzą następujące elementy:

  • budowa jezdni północnej obwodnicy Kobylanki o dł. ok 6,4km;
  • budowa drogi wspomagającej odc. Niedźwiedź - Zdunowo;
  • budowa łącznicy na węźle Motaniec;
  • budowa obiektu inż. WD-4L;
  • frezowanie warstwy ścieralnej istniejącej jezdni obwodnicy oraz istniejących łącznic węzłów Motaniec oraz Lipnik (Stargard Zachód);
  • budowa kanalizacji teletechnicznej;
  • budowa oraz przebudowa kanalizacji deszczowej , budowa systemu odwodnienia korpusu drogowego;
  • przebudowa oświetlenia;
  • przebudowa teletechniki, sieci gazowej, zabezpieczenie istniejących sieci;
  • trwałe zamknięcie zjazdu do Kobylanki oraz likwidacja skrzyżowania do m. Niedźwiedź w ciągu DK10;