zamknij

Realizacje

wróć do listy

Budowa obwodnicy w ciągu drogi woj. nr 768
PBI Energopol Sp. z o.o.

W skład inwestycji wchodzą następujące elementy:

W skład inwestycji wchodzą następujące elementy:

  • budowa DW 768
  • budowa skrzyżowania DW nr 768 z łącznikiem do miejscowości Rząchowa
  • budowa skrzyżowania DW nr 768 z DW nr 964 typu średnie rondo
  • budowa systemu odwodnienia pasa drogowego poprzez przydrożne rowy
  • budowa urządzeń służących do wymaganego przepisami oczyszczenia wód opadowych przed wprowadzeniem ich do odbiorników zewnętrznych