zamknij

Realizacje

wróć do listy

Budowa Południowo-Wschodniej Obwodnicy Gliwic
Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach

W skład inwestycji wchodzą następujące elementy:

 • budowa drogi od ul. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej - I etap zachodnia część obwodnicy miasta;
 • budowa i przebudowa dróg poprzecznych;
 • budowa dróg serwisowo - gospodarczych;
 • budowa i przebudowa skrzyżowań;
 • budowa ciągów pieszo-rowerowych;
 • budowa zatoki dla służb kontrolnych w km 0+970,00 obwodnicy;
 • budowa dwóch zatok – wagi samochodowe;
 • budowa zatok autobusowych na ul. Rybnickiej;
 • budowa i przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych;
 • budowa przepustów drogowych pod drogami poprzecznymi i serwisowo-gospodarczymi;
 • budowa przepustów pod zjazdami; budowa przepustów drogowych na ciągach rowów drogowych:
 • budowa oświetlenia ulicznego;
 • budowa infrastruktury do odwodnienia drogi;
 • przebudowa infrastruktury technicznej kolidującej z zamierzeniem budowlanym.
 • budowa urządzeń bezpieczeństwa ruchu tj. barier ochronnych, oznakowania pionowego i poziomego.