zamknij

Realizacje

wróć do listy

Koncepcja Programowa - Obwodnica Olesna S11
GDDKiA oddział w Opolu

W skład inwestycji wchodzą następujące elementy:

Celem zadania inwestycyjnego jest:
• bezkolizyjne przeprowadzenie planowanej drogi S-11 Kołobrzeg – Poznań – Poznań z północy na południe;
• odciążenie z ruchu tranzytowego miasta Olesno;
• uporządkowanie funkcjonalnego układu komunikacyjnego w rejonie m. Olesno;
• skrócenie czasu podróży;
• zwiększenie przepustowości i płynności ruchu;
• poprawa bezpieczeństwa ruchu na istniejącej drodze krajowej nr 11 poprzez zmniejszenie natężenia ruchu;
• zmniejszenie wypadkowości;
• poprawa warunków życia mieszkańców w miejscowościach zlokalizowanych w sąsiedztwie istniejącej drogi krajowej nr 11;
• aktywacja gospodarcza terenów położonych w otoczeniu inwestycji.

WIZUALIZACJA - WARIANT I.

WIZUALIZACJA - WARIANT II.