zamknij

Realizacje

wróć do listy

Koncpecja Programowa S19 - węzła Domaradz do węzła Dukla - Via Carpatia
GDDKiA Rzeszów

W skład inwestycji wchodzą następujące elementy:

  • Opracowanie Koncepcji Programowej - Odcinek: Węzeł „Domaradz” (bez węzła) – Węzeł „Miejsce Piastowe” (z węzłem) dł. ok. 22,70 km;
  • Opracowanie Koncepcji Programowej - Odcinek: Węzeł „Miejsce Piastowe” (bez węzła) – Węzeł „Dukla” (z węzłem) dł. ok. 10,40 km
  • Opracowanie mapy do celów projektowych;
  • Pełne rozpoznanie geologiczne w tym wykonanie badań geofizycznych metodą sejsmiczna i tomografii elektrooporowej;
  • Przeprowadzenie monitoringu terenów osuwiskowych poprzez wykonanie kolumn inklinometrycznych i piezometrów;
  • Wykonanie analizy i prognozy ruchu wraz z pomiarami natężenia ruchu;
  • Przebudowa dróg lokalnych i serwisowych, budowa trzech węzłów (w. Iskrzynia, w. Miejsce Piastowe i w. Dukla), zaplanowanie budowy MOP-ów (typ II i III), budowę ok. 64 obiektów (mosty, wiadukty, estakady), przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej (sieci gazowe, kanalizacyjne, wodociągowe, elektryczne i teletechniczne).

Lokalizacja

10 49.65570722199113,21.82693324385002 roadmap

Otwórz lokalizację w google maps