zamknij

Realizacje

wróć do listy

Przebudowa DK nr 1 w Goczałkowicach Zdroju
GDDKiA oddział w Katowicach

W skład inwestycji wchodzą następujące elementy:

  • podniesienie wysokości nasypu drogowego DK o około 1,5m
  • przebudowa konstrukcji drogi z dostosowaniem do wymogów nośności 115 kN/oś na odcinku objętym opracowaniem
  • przebudowa skrzyżowania DK nr 1 z ul. Borowinową związana z podniesieniem niwelety i poprawą geometrii skrzyżowania
  • budowa przejścia dla pieszych oraz konstrukcji wsporczych w obrębie skrzyżowania z ul. Borowinową
  • przebudowa pobocza drogi, istniejących rowów odwadniających i przepustów w zakresie wynikającym z przebudowy układu drogowego
  • przebudowa rowów drogowych
  • likwidacja istniejącego przepustu pod ulicą Borowinową
  • odprowadzenie wód z prawego rowu przez nowy przepust Ø1200 bezpośrednio do Potoku Goczałkowickiego
  • budowa muru oporowego.

Lokalizacja

14 49.94170647107783,18.982358416320835 roadmap

Otwórz lokalizację w google maps