zamknij

Realizacje

wróć do listy

Rozbudowa DW nr 942 - ul. Warszawska w Bielsku-Białej
Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej

W skład inwestycji wchodzą następujące elementy:

 • przebudowa ul. Warszawskiej (DW 942) na odcinku od skrzyżowania z ul. Budowlanych do węzła Komorowice;
 • przebudowa skrzyżowania ul. Warszawskiej z ul. Budowlanych i ul. Trakcyjną, wykonanie sygnalizacji świetlnej;
 • przebudowa skrzyżowania ul. Warszawskiej z  ul. Czechowicką, oraz koordynacja sygnalizacji świetlnej z w/w skrzyżowaniem;
 • przebudowa ul. Czechowickiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Warszawską do ul. Traugutta;
 • remont ul. Czechowickiej na odcinku od ul. Traugutta do wiaduktu kolejowego;
 • przebudowa skrzyżowania ul. Warszawskiej z ul. Sarni Stok i ul. Kwiatkowskiego;
 • przebudowa skrzyżowania ul. Warszawskiej z ul. Węglową, zablokowanie ruchu poprzecznego;
 • przebudowa skrzyżowania ul. Warszawskie z ul. Okrężną, wykonanie sygnalizacji świetlnej;
 • budowa kanalizacji sieci szerokopasmowej od ul. Kwiatkowskiego do skrzyżowania z TESCO;
 • budowa ekranów akustycznych w rejonie ul. Korczaka i Technikum Budowlanego;
 • przebudowa mostu na potoku Starobielskim w ciągu ul. Warszawskiej;
 • remont wiaduktu drogowego w ciągu ul. Warszawskiej;
 • budowa kładki dla pieszych w rejonie skrzyżowania z ul. Węglową;
 • przebudowa chodników;
 • przebudowa lub zabezpieczenie istniejącej sieci energetycznej, gazowej, teletechnicznej, wod-kan., cieplnej;
 • modernizacja oświetlenia ulicznego oraz projekt ewentualnego uzupełnienia oświetlenia.