zamknij

Realizacje

wróć do listy

STEŚ - Obwodnica Legnicy w ciągu DK94
UM w Legnicy, GDDKiA we Wrocławiu

W skład inwestycji wchodzą następujące elementy:

 • wykonanie Studium Techniczno Ekonomiczno Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej
 • uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
 • wykonanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego wraz z opracowaniem projekcji audiowizualnej

  Projekt budowy obwodnicy o parametrach:
 • klasa techniczna - GP
 • kategoria ruchu - KR6
 • obciążenie nawierzchni - 115 kN/oś
 • prędkość projektowa - Vp = 50, 70 km/h
 • przekrój - 2x2
 • pas ruchu o szerokości - 3,50 m
 • jezdnia o szerokości - 2 x 7,0 m
 • chodniki - min. 2 m
 • ścieżki rowerowe - min. 3 m