zamknij

Realizacje

wróć do listy

STEŚ - Rozbudowa autostrady A4 Legnica – Wrocław Wschód i budowa S5 Sobótka – Bolków
GDDKiA we Wrocławiu

W skład inwestycji wchodzą następujące elementy:

Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowe z elementami Koncepcji Programowej:

- A4 Legnica Południe (z węzłem) – Wrocław Wschód (bez węzła)/Stary Śleszów (z węzłem):

Początek: odcinek projektowanej autostrady A4 rozpoczyna się na węźle Legnica Południe
Koniec: odcinek projektowanej autostrady A4 kończy się w zależności od wariantu na węźle Wrocław Wschód lub na węźle Stary Śleszów
Długość: ok. 80 km

- S5 Sobótka-Bolków:

Początek: odcinek projektowanej drogi ekspresowej S5 rozpoczyna się w zależności od wariantu na projektowanym w ramach niniejszego zadania węźle Mirosławice (A4/S5) lub na projektowanym w ramach niniejszego zadania węźle Olbrachtowice (S8/S5)
Koniec: odcinek projektowanej drogi ekspresowej S5 kończy się na węźle Bolków
Długość: ok. 50 km (wg Studium Korytarzowego: 50,24 km