zamknij

Aktualne informacje

Budowa drogi ekspresowej S3 - zadanie IV, KAMIEŃ MILOWY NR 2

Budowa drogi ekspresowej S3 - zadanie IV, KAMIEŃ MILOWY NR 2

30/05/2016

Na zadaniu NR 4 uzyskaliśmy uzgodnienie z KGHM dotyczące projektu zabezpieczenia korpusu drogowego, konstrukcji nawierzchni i obiektów inżynierskich wraz ze statecznością skarp na wpływ eksploatacji górniczej na terenach szkód górniczych.

Był to ostatni i najważniejszy dokument który potrzebował Inżynier Kontraktu, aby zatwierdzić powyższy projekt. Projekt został zatwierdzony w środę.

Tym samym zamknęliśmy KAMIEŃ MILOWY nr 2 na Kontrakcie S3 zadanie 4 od węzła Lubin Północ do węzła Lubin Południe i rozpoczęliśmy Nadzór Autorski.

Serdeczne gratulacje dla Głównego Projektanta oraz całego Zespołu Projektowego za włożony wysiłek oraz pełne zaangażowanie na Kontrakcie