zamknij

Aktualne informacje

Budowa Obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11 - aktualności z dn. 16/05/2016

Budowa Obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11 - aktualności z dn. 08/05/2016

16/05/2016

Do opracowanie dokumentacji projektowej w dzisiejszych czasach używa się różnego oprogramowania, które ułatwia realizacje bieżących zadań, a także, jeszcze na etapie "deski kreślarskiej", pozwala zweryfikować, czy przyjęte rozwiązania, będą spełniać oczekiwania przyszłych użytkowników.

Jednym z takich specjalistycznych programów, jest program AUTOTURN. Oprogramowanie to nie tylko sprawdzenie ścieżki pojazdu na płaszczyźnie dwuwymiarowej, ale także daje możliwość analizy 3D.

Program zawiera kompletne biblioteki standardowych pojazdów konstrukcyjnych dla wielu różnych krajów. Użytkownik może tworzyć własne pojazdy, oraz zmieniać wymiary pojazdów. Program oferuje różne kombinacje opon, karoserii. Śledzenie obrysu uzależnione jest od wielu czynników np. od wybranych elementów pojazdu, obciążenia pojazdu, ilości kół, itp.

W czasie realizacji zadania pn.: Budowa Obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11, poza sprawdzeniem przejezdności dla pojazdów typu ciągnik z naczepą, Zamawiający wymagał analizy przejezdności na projektowanych skrzyżowaniach dla pojazdu nienormatywnego o długości 30m oraz pojazdu wojskowego do przewozu czołgów. Spełnienie wymagać Zamawiającego, było możliwe jedynie poprzez zastosowanie przejezdnej wyspy ronda. Przyjęte rozwiązania prezentujemy na poniższym rysunkach.