zamknij

Aktualne informacje

Budowa obwodnicy Nysy - aktualności z dn. 27/07/2015

Budowa obwodnicy Nysy - aktualności z dn 27/07/2015

27/07/2015

W kwietniu ruszyły prace budowlane dot. inwestycji pn.: „Obwodnica Nysy w ciągu dróg krajowych nr 46 i 41”. Na terenie budowy pierwsi rozpoczęli pracę geodeci oraz pracownicy zajmujący się wycinką drzew. W ramach projektu ma powstać: 16,5 km dróg, pięć skrzyżowań, cztery ronda, 14 obiektów mostowych – w tym blisko 304-metrowa estakada nad Kanałem Ulgi, 10 zbiorników retencyjnych i retencyjno-infiltracyjnych oraz 9 przejść dla płazów zlokalizowanych pod obwodnicą. Całość kosztów robót budowlanych przeznaczonych na ww. inwestycję oszacowano na kwotę 307 milionów złotych. Koniec robót budowlanych i oddanie trasy do ruchu planowane jest na drugą połowę 2017 roku.