zamknij

Aktualne informacje

Budowa obwodnicy Szczecinka w ciągu drogi S11 - RUSZYŁA BUDOWA

Budowa obwodnicy Szczecinka w ciągu drogi S11 - RUSZYŁA BUDOWA

W dniu 20 marca plac budowy został przekazany Głównemu Wykonawcy - firmie Eurovia. W pierwszej kolejności do pracy przystąpili geodeci, których zadaniem jest wytyczenie przyszłego pasu drogowego i wytyczenie nowych granic działek. Na mocy decyzji ZRID (Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej) tereny objęte w/w decyzją przechodzą na własności Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Równocześnie trwają prace przy wyrębie drzew, a także bardzo ważne z punktu widzenia przyszłych robót ziemnych i zarazem niebezpieczne prace saperskie.


Źródło: GK24.pl,