zamknij

Aktualne informacje

Budowa S3 Bolków - Kamienna Góra - obiekty inżynierskie

Budowa S3 Bolków - Kamienna Góra - obiekty inżynierskie

IVIA SA jest Głównym projektantem dla budowanego odcinka drogi ekspresowej S3 pomiędzy Bolkowem a Kamienną Górą. Roboty prowadzone przez firmę PORR są już bardzo zaawansowane. W dniu 9 września nasi projektanci mostowi mieli okazję dokonać przeglądu wykonywanych prac na zaprojektowanych przez nas obiektach inżynierskich. Jak można zauważyć na załączonych zdjęciach, większość obiektów mostowych jest na etapie wznoszenia podpór.

Estakada WS-31 Bardziej zaawansowane prace mają miejsce na estakadzie WS-31 o docelowej długości ponad 530m. Obiekt jest na etapie wykonywania ustrojów nośnych realizowanych metodą nasuwania podłużnego, z wykorzystaniem stacjonarnego stanowiska wytwórczego zlokalizowanego przed podporą skrajną.

Tunele drogowe Tunel TS-26 o długości docelowej około 2300 m przekroczył już 50% zaawansowania robót górniczych. Drążenie każdej z naw tunelu odbywa się tzw. nową metodą austriacką NATM, którą wybrano jako najkorzystniejszą dla zastanych uwarunkowań geologicznych i technologicznych. Tunel TS-32 o długości około 320 m jest obecnie na etapie wznoszenia początkowych segmentów naw. Budowa tego obiektu odbywa w technologii bottom-up, czyli metodą odkrywkową oddolną w wykopie szerokoprzestrzennym. Obydwa tunele drogowe są kluczowymi elementami całej budowanej drogi ekspresowej S3 na odcinku do granicy państwa.