zamknij

Aktualne informacje

Droga Ekspresowa S3

Droga Ekspresowa S3

Przedmiotem zamówienia jest:
"Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól – Legnica (A-4), zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe, o długości ok. 11,3 km tj. od km 47+678,08 do ok. km 58+951,75 ."


Zamówienie będzie realizowane w formule „Projektuj i Buduj”.


AKTUALNE INFORMACJE


03/06/2015

W dniu dziesieszym został uzgodniony projekt wstepny budowy drogi ekpresowej S3

20/02/2015

W najbliższych dniach zostanie podpisana umowa na prace projektowe z głównym wykonawcą inwestycji - firmą Mota Engil Central Europe.


27/01/2015

Podpisanie umowy pomiędzy Inwestorem (GDDKiA) oraz wykonawcą inwestycji - firmą Mota Engil Central Europe. Zakres obejmuje budowę odcinka od węzła Lubin Północ do węzła Lubin Południe o długości 11,3 km. Wartość kontraktu wynosi ok. 261 mln złotych brutto.

Odcinek będzie wyposażony w dwie jezdnie po dwa pasy ruchu oraz pas awaryjny. W ramach inwestycji powstaną m.in. dwa węzły drogowe, 3 wiadukty, 3 przejścia dla zwierząt pod drogą oraz elementy ochrony środowiska jak ogrodzenia, ekrany akustyczne


01/12/2014

Wspólnie z firmą Mota Engil Central Europe wygraliśmy przetarg „Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól – Legnica (A-4), zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe, o długości ok. 11,3 km tj. od km 47+678,08 do ok. km 58+951,75 .”

Informacja dotyczące przetargu można znaleźć na stronie (GDDKiA)