zamknij

Aktualne informacje

Estakada ES-29 w ciągu drogi ekspresowej S1

Estakada ES-29 w ciągu drogi ekspresowej S1

Projektujemy odcinek 2 trasy S1 pomiędzy Bielskiem-Białą a węzłem Kosztowy. Oto kolejny charakterystyczny obiekt w ciągu tej trasy, który tworzony jest we współpracy z firmą SKD-Inżynieria Spółka z o.o.

Projektowana estakada jest obiektem inżynierskim służącym do przeprowadzenia drogi ekspresowej S1 nad wałem przeciwpowodziowym i terenem zalewowym rzeki Wisły oraz przejściem dla ssaków wielkości łosia, jelenia, dzika i sarny wykorzystywanym także przez nietoperze.

Konstrukcja nośna estakady to dwujezdniowy, 13-przęsłowy ustrój płytowo-belkowy, z betonu sprężonego, o maksymalnej rozpiętości przęseł wynoszącej 42,5m.

Skrajne osie podparcia są ukośne w stosunku do osi drogi, przez co oba ustroje posiadają różną długość.

Podstawowe parametry obiektu:

Rozpiętość teoretyczna przęseł:

  • jezdnia lewa - 34,65 + 11 x 42,5 + 34,3 = 536,45m
  • jezdnia prawa - 32,0 + 40,0 + 9 x 42,5 + 36,72 + 34,0 = 525,22m

Dł. całkowita ustrojów:

  • jezdnia lewa - 539,19m
  • jezdnia prawa - 527,96m

Szer. całkowita obiektu:

B= 16,80 + 1,8 (prześwit w pasie dzielącym) + 16,80 = 35,40m

W dalszych publikacjach opiszemy kolejne ciekawe obiekty na tym odcinku S1. Pozostańcie z nami.