zamknij

Aktualne informacje

III Międzynarodowe Forum Tunelowe

III Międzynarodowe Forum Tunelowe

To już kolejne Forum Tunelowe, w którym mamy zaszczyt wziąć udział. Podczas Forum przedstawione zostaną rozwiązania projektowe, wykonawcze i sprzętowe w budownictwie tunelowym, na przykładach konkretnych projektów realizowanych w różnych krajach i w Polsce. Będzie to przegląd różnych technologii stosowanych w budownictwie tunelowych, w zależności od lokalizacji i warunków geologicznych. Drugi podstawowy blok tematyczny będą stanowiły doświadczenia z funkcjonowania istniejących tuneli, pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa. Chodzi w nich głównie o bezpieczeństwo przeciwpożarowe związane z nim zapewnienie prawidłowej wentylacji.

Nasz prelegent - Radosław Lorens, Kierownik Projektu S3 przedstawi prezentację pt.: Istotne zagadnienia i uwarunkowania przy opracowaniu dokumentacji tunelowych na bazie doświadczeń tuneli TS26 i TS32.

Źródło: Polski Kongres Drogowy