zamknij

Aktualne informacje

IVIA S.A. zaprojektuje Obwodnicę Wielunia (DK45) oraz Łowicza (14, 70 i 92)

IVIA S.A. zaprojektuje obwodnicę Wielunia (DK45) oraz Łowicza (14, 70 i 92)

Na początku listopada br. poznaliśmy oferty złożone w przetargach na opracowanie Studium korytarzowego i Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej wraz z materiałami do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla dwóch inwestycji ujętych w rządowym Programie budowy 100 obwodnic na lata 2020 – 2030.

Najkorzystniejsze oferty na opracowanie dokumentacji dla obwodnic Wielunia oraz Łowicza, złożyła firma IVIA z Katowic. W przypadku obwodnicy Wielunia cena oferty wyniosła blisko 3,9 mln złotych, w przypadku obwodnicy Łowicza było to nieco ponad 3,9 miliona złotych. Zarówno w przypadku jednej, jak i drugiej obwodnicy pozostali oferenci mają 10 dni na odwołanie się od wyboru

Źródło: GDDKiA Łódź