zamknij

Aktualne informacje

Koncepcja Programowa drogi ekspresowej S17 Piaski – Hrebenne

Projektujemy drogę ekspresową S17 Piaski – Hrebenne

W ostatnich dniach otrzymaliśmy potwierdzenie o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej przez firmę IVIA S.A.:

Koncepcja Programowa (KP) obejmująca cztery odcinki realizacyjne o łącznej długości ok. 54,2 km, tj.:

odcinek realizacyjny nr 6:
węzeł „Zamość Wschód” wraz z węzłem – węzeł „Zamość Południe” wraz z węzłem, o długości ok. 12,2 km

odcinek realizacyjny nr 7:
węzeł „Zamość Południe” („Łabuńki”) bez węzła – Tomaszów Lubelski (początek obwodnicy), o długości ok. 18,0 km

odcinek realizacyjny nr 8:
obwodnica Tomaszowa Lubelskiego (II Etap) – dobudowa drugiej jezdni na odcinkach o łącznej długości ok. 6,7 km

odcinek realizacyjny nr 9:
Tomaszów Lubelski (koniec obwodnicy) – Hrebenne (początek obwodnicy), o długości ok. 17,3 km