zamknij

Aktualne informacje

Koncepcja Programowa Drogi Ekspresowej S19 Via Carpatia - GDDKiA w Rzeszowie wybrała ofertę naszej spółki na zadaniach nr 2 i 3

Koncepcja Programowa Drogi Eksprsowej S19 - wybór najkorzystniejszej oferty

W ostatnich dniach otrzymaliśmy potwierdzenie o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej przez firmę IVIA S.A. dla dwóch zadań pn.:

„Wykonanie koncepcji programowej z pełnym rozpoznaniem geologicznym budowy drogi ekspresowej S19 na odcinku węzeł "Babice" (bez węzła) - Barwinek (granica Państwa) wraz z infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi z podziałem na zadania:

Zadanie 2: Węzeł "Domaradz (bez węzła) - Węzeł "Miejsce Piastowe" (z węzłem) dł. ok. 22,7 km (km ok.: 45+100 - 67+800)” - 9 348 000.00 zł

Zadanie 3: Węzeł "Miejsce Piastowe" (bez węzłem) - Węzeł "Dukla" (z węzłem) dł. ok. 10.40 km (km ok.: 67+800 - 78+200)” - 4 464 900.00 zł