zamknij

Oferta

Pracownia drogowa

 • autostrady, drogi ekspresowe
 • drogi, ulice, skrzyżowania
 • projekty konstrukcji nawierzchni metodą mechanistyczną
 • optymalizacja robót ziemnych

Mosty i konstrukcje

 • mosty, wiadukty, estakady
 • optymalizacje konstrukcji mostowych
 • przejścia podziemne, mury oporowe
 • tunele
 • inne konstrukcje inżynierskie

Geotechnika

 • nowe metody wzmocnień gruntów
 • projekty na szkodach górniczych
 • wysokie nasypy i zabezpieczenia skarp
 • metody wgłębne: konsolidacja i kolumny

Woda i środowisko

 • raporty środowiskowe
 • inwentaryzacje przyrodnicze
 • ochrona przeciwpowodziowa
 • oczyszczanie ścieków i ochrona wód
 • monitoring środowiska

Pracownia branży sanitarnej

 • Projekty sieci wodociągowych
 • Projekty sieci kanalizacyjnych
 • Projekty sieci gazociągowych

Inżynieria ruchu

 • modele i analizy ruchu w PTV Visum
 • projekty systemów zarządzania ruchem
 • symulacje ruchowe
 • projekty sygnalizacji świetlnej
 • pomiary i prognozy ruchu
 • analizy ruchowe wraz z tworzeniem modeli ruchu
 • audyty bezpieczeństwa ruchu

Energetyka i OZE

 • projekty farm wiatrowych i fotowoltaicznych
 • projekty sieci el. średniego i wysokiego napięcia (110 / 220 kV)

Nadzory inwestorskie

 • kompleksowy nadzór nad robotami w zakresie wszystkich branż
 • pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu

Projekty kolejowe

 • linie, węzły, stacje kolejowe, bocznice kolejowe
 • projekty w zakresie urządzeń SRK, energetyki kolejowej

Doradztwo techniczne

 • kompleksowy konsulting dla podmiotów publicznych jak i prywatnych w zakresie prowadzenia inwestycji budowlanych
 • studia techniczno - ekonomiczno – środowiskowe (STEŚ)
 • analizy ekonomiczne, studia wykonalności
 • projekty doradczo - promocyjne