zamknij

Aktualne informacje

Podpisaliśmy umowę z firmą POLAQUA na prace projektowe w ramach zadania budowy drogi S61

Podpisanie umowy z firmą POLAQUA na prace projektowe w ramach zadania budowy drogi S61

W ostatnich dniach została podpisana umowa na prace projektowe pomiędzy firmą IVIA S.A. a głównym Wykonawcą robót budolanych firmą POLAQUA w ramach zadania pn.: „Budowa drogi ekspresowej S61 Ostrów Mazowiecka-Szczuczyn, odcinek: od węzła "Śniadowo" (z węzłem) do węzła "Łomża Południe" (bez węzła)”.


Zakres inwestycji obejmuje następujące roboty budowlane:

 • budowę dwóch jezdni drogi ekspresowej S61 - od km 0+000 do km 16+998,92,
 • budowę 1 węzła drogowego typu WB - węzeł "Śniadowo" w km ok 1 +232,
 • budowę miejsc obsługi podróżnych (MOP Chomentowo Wschód oraz MOP Chomentowo Zachód),
 • przebudowę odcinków istniejących dróg wojewódzkich, powiatowych oraz gminnych,
 • budowę dróg serwisowych (dojazdowych) oraz zjazdów do istniejących działek,
 • budowę ciągów pieszych wzdłuż przebudowywanych dróg,
 • budowę elementów systemu odwodnienia (rowy, przepusty, ścieki, dreny),
 • budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
 • budowa 14 obiektów inżynierskich w tym: 11 w ciągu drogi ekspresowej, 3 nad drogą ekspresową,
 • budowa około 20 zbiorników retencyjnych,
 • budowa i przebudowa istniejących sieci