zamknij

Aktualne informacje

Podpisanie umowy z firmą Mota-Engil Central Europe S.A. na prace projektowe w ramach zadania budowy drogi ekspresowej S3 zadanie II

Podpisanie umowy na prace projektowe z firmą Mota-Engil Central Europe S.A.

W dniu 26/10/2015r. została podpisana umowa na prace projektowe pomiędzy firmą IVIA Sp. z o.o. a głównym Wykonawcą robót budolanych firmą Mota-Engil Central Europe S.A. w ramach zadania pn.: „Zaprojektowanie i wybudowanie drogi S-3 Legnica (A4) - Lubawka, zadanie II od węzła Jawor II (bez węzła) do węzła Bolków (z węzłem) o długości ok. 16,105 km tj. od km 22+150,00 do km 38+255,00”.


Zakres inwestycji obejmuje następujące roboty budowlane:

  • budowę odcinka drogi ekspresowej o dł. 16 km;
  • budowę węzłów drogowych: Paszowice i Bolków;
  • przebudowę istniejących dróg w zakresie kolizji z drogą ekspresową
  • budowa dróg dojazdowych;
  • budowa obiektów inżynierskie w ciągu drogi ekspresowej i w ciągu dróg krzyżujących się z drogą ekspresową;
  • budowa systemu odwodnienia: rowy drogowe, kanalizację deszczową, urządzenia podczyszczające, zbiorniki retencyjne i inne;
  • budowa urządzeń ochrony środowiska: zabezpieczenia akustyczne, przejścia dla zwierząt, ekrany przeciwolśnieniowe, przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem ochronno–naprowadzającym, zieleń;
  • budowa i przebudowa infrastruktury technicznej zlokalizowanej w ciągu drogi ekspresowej: sieci energetyczne zasilające i oświetleniowe, sieci wodociągowe, sieci i urządzenia oczyszczające ścieki sanitarne, kanalizację deszczową wraz z urządzeniami podczyszczającymi i inne;
  • wykonanie oznakowania drogi ekspresowej i dróg bocznych w urządzenia BRD m.in.: bariery ochronne, osłony przeciwolśnieniowe i ogrodze- nie drogi ekspresowej;