zamknij

Aktualne informacje

Podpisanie umowy z firmą Strabag na prace projektowe w ramach zadania budowy drogi ekspresowej S6

Podpisanie umowy na prace projektowe z firmą Strabag

W dniu 03/11/2015r. została podpisana umowa na prace projektowe pomiędzy firmą IVIA Sp. z o.o. a głównym Wykonawcą robót budowlanych firmą STRABAG Sp. z o.o. w ramach zadania pn.: „Projekt i budowa drogi S-6 na odcinku węzeł "Ustronie Morskie" /bez węzła/ - początek obwodnicy Koszalina i Sianowa”.


Zakres inwestycji obejmuje następujące roboty budowlane:

  • budowę odcinka drogi ekspresowej o dł. 24.2 km;
  • budowę węzłów drogowych: Borkowice i Dobre;
  • przebudowę istniejących dróg w zakresie kolizji z drogą ekspresową
  • budowa dróg dojazdowych;
  • budowa obiektów inżynierskie w ciągu drogi ekspresowej i w ciągu dróg krzyżujących się z drogą ekspresową;
  • budowa systemu odwodnienia: rowy drogowe, kanalizację deszczową, urządzenia podczyszczające, zbiorniki retencyjne i inne;
  • budowa urządzeń ochrony środowiska: zabezpieczenia akustyczne, przejścia dla zwierząt, ekrany przeciwolśnieniowe, przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem ochronno–naprowadzającym, zieleń;
  • budowa i przebudowa infrastruktury technicznej zlokalizowanej w ciągu drogi ekspresowej: sieci energetyczne zasilające i oświetleniowe, sieci wodociągowe, sieci i urządzenia oczyszczające ścieki sanitarne, kanalizację deszczową wraz z urządzeniami podczyszczającymi i inne;
  • wykonanie oznakowania drogi ekspresowej i dróg bocznych w urządzenia BRD m.in.: bariery ochronne, osłony przeciwolśnieniowe i ogrodze- nie drogi ekspresowej;