zamknij

Aktualne informacje

Podpisanie umowy z Generalną Dyrekcją Drówg Krajowych i Autostrad na Wykonanie Koncepcji Programowej Budowy obwodnicy Poręby i Zawiercia w ciągu DK78

Podpisanie umowy z Generalną Dyrekcją Drówg Krajowych i Autostrad na wykonanie dokumetacji STEŚ dla obwodnicy Olesna

W dniu 26.10.2016 . została podpisana umowa na prace projektowe pomiędzy firmą IVIA Sp. z o.o. a  Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach, na : „Wykonanie Koncepcji Programowej Budowy obwodnicy Poręby i Zawiercia w ciągu drogi krajowej nr 78 od km 105+836 do km 130+135” oraz udzielanie odpowiedzi na zapytania w trakcie postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego”.