zamknij

Tytuł projektu: Dotacja na kapitał obrotowy w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Nazwa beneficjenta: IVIA S.A.

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego;

Okres realizacji: 2020-07-01 - 2020-09-30;

Celem projektu jest: "Wsparcie przedsiębiorcy w zakresie bieżącej działalności. "Tytuł projektu: Zintegrowana platforma B2B optymalizująca procesy projektowania

Nazwa beneficjenta: IVIA S.A.

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego;

Okres realizacji: 2018-10-01 - 2019-12-31;

Celem projektu jest: "Niniejsze przedsięwzięcie polega na budowie zintegrowanej platformy B2B optymalizującej procesy projektowania obiektów liniowych (dróg, autostrad, linii kolejowych itp.) w technologii BIM."

Zakładane efekty, główne korzyści: Wdrożenie zintegrowanej platformy B2B do projektowania będzie miało charakter INNOWACJI ORGANIZACYJNEJ W SKALI KRAJU. Do tej pory firma nie dysponowała żadnym efektywnym narzędziem informatycznym poprawiającym zarządzenie zespołami projektowymi i usprawniającymi pracę z kontrahentami i podwykonawcami. Proponowana do zakupu zintegrowana platforma B2B pozwoli zoptymalizować cały proces zarządzania projektem i na bieżąco go korygować.