zamknij

Aktualne informacje

Projekt budowy autostrady A4 i drogi ekspresowej S5

Budowa autostrady A4 i drogi ekspresowej S5

Miło nam poinformować o tym, że nasze biuro IVIA S.A. w konsorcjum z biurem Multiconsult Polska realizuje dokumentację projektową dla zadania pn.: „Budowa / rozbudowa autostrady A4 Legnica Południe (z węzłem) - Wrocław Wschód (bez węzła) / węzeł Stary Śleszów (z węzłem) i budowa drogi ekspresowej S5 Sobótka – Bolków”.

Opracowanie dokumentacji projektowej etapu STEŚ, czyli Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe z elementami Koncepcji Programowej i Programem Funkcjonalno-Użytkowym obejmuje:

- rozbudowę autostrady A4 na długości około 80 km;

- budowę drogi ekspresowej S5 na długości około 50 km.

Projekt realizowany jest dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad działającej we Wrocławiu.

W ramach rozwiązań projektowych rozpatrywanych jest 5 wariantów korytarzowych autostrady A4 oraz 3 warianty korytarzowe dla drogi ekspresowej S5.

Zakres inwestycji obejmuje przygotowanie m.in. szczegółowych rozwiązań koncepcyjnych dla budowanych dróg oraz powiązań z istniejącymi lub planowanymi głównymi drogami publicznymi. Dla autostrady A4 projektowanych jest 16 nowych węzłów drogowych (łącznie na wszystkich analizowanych wariantach).

W chwili obecnej zakończono konsultacje społeczne, na których przedstawiliśmy planowane rozwiązania koncepcyjne w zakresie analizowanych wariantów.

Złożenie wniosków o wydanie decyzji środowiskowej planowane jest na połowę 2023r., natomiast zakończenie całego kontraktu - na koniec 2025r.