zamknij

Aktualne informacje

Przetarg - Budowa ulicy Nowej Jabłoniowej w Gdańsku

Przetarg - Budowa ulicy Nowej Jabłoniowej w Gdańsku

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadanian pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla budowy ulicy Nowej Jabłoniowej w Gdańsku" nasza firma w konsorcjium z firmą Znak Gdańsk-LIDER (ZNAK Gdańsk) i KOMI Zdzisław Kozikowski (KOMI)uzyskała najwyższą liczbę punktów i tym samym została wybrana do realizacji przedsięwzięcia.


Bliższe informacje o zakresie zadania można uzyskac na stonie Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska (www.drmg.gdansk.pl)