zamknij

Aktualne informacje

Spotkanie pomiędzy przedstawicielami biur projektowych i Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad

Spotkanie pomiędzy przedstawicielami biur projektowych i Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad

W dniu 24 czerwca w Józefowie odbyło się spotkanie pomiędzy przedstawicielami biur projektowych i Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. Spotkanie odbyło się na zaproszenie pełniącego obowiązki p.o. Generalnego Dyrektora pana Tomasza Żuchowskiego. Spółkę IVIA S.A. reprezentował Prezes Zarządu Andrzej Kula.

Na początku GDDKiA zaprezentowała na slajdach dane dotyczące umów na opracowanie STEŚ i koncepcji projektowych.

Projektanci zwrócili uwagę między innymi na: - konieczność poprawy płynności finansowej poprzez wcześniejsze płatności przez Zamawiającego;
- problem z przerwą w ogłaszanych przetargach i braku jednoznacznych planów inwestycyjnych;
- problem z wysoką wartością usług geologicznych;
- część biur zaproponowało zlecanie pramawiającego dodatkowej weryfikacji projektów przez doświadczone biura projektowe na kontraktach typu "projektuj i buduj".

Następnie w dyskusji dotyczącej kontraktów projektuj i buduj głos zabrał Andrzej Kula, omawiając: - omówiono różnice w wymaganiach w poszczególnych oddziałach GDDKiA;
- przedstawiono problemy z długotrwałymi procedurami uzyskiwania decyzji ZRID;
- wyjaśniono dlaczego projektant zwykle składa projekt budowlany kilka razy w poszczególnych fazach zaawansowania i dlaczego nierealne jest oczekiwanie aby składać projekt do akceptacji po uszczegółowieniu tylko jeden raz;
- zaproponowano GDDKiA zakup do wszystkich oddziałów wspólną platformę danych (Common Data Environment, CDE) dla projektów budowlanych typu Think Project. Zastosowanie takiej platformy ułatwi proces uzgadniania dokumentacji projektowej przez IK oraz Zamawiającego. Takie rozwiązanie ułatwi uzgadnianie projektu przez osoby pracujące w różnych działach oraz umożliwi szybkie wyszukanie aktualnej wersji. Platforma ta umożliwi również w przyszłości zarządzanie procesami w BIM (Building Information Modelling).