zamknij

Aktualne informacje

W Limanowej „wkrótce” bez korków!

W Limanowej „wkrótce” bez korków!

W poniedziałek 12 października przedstawiciele Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad [GDDKiA] o/ Kraków i IVIA S.A. podpisali umowę określającą zakres prac przy projektowaniu obwodnicy Limanowej. Trasa powstanie w ciągu drogi krajowej nr 28 i będzie liczyła 5,6 km, odciążając centrum miasta od wzmożonego ruchu tranzytowego. Na podstawie umowy przygotujemy studium techniczno- ekonomiczno- środowiskowe, koncepcję programową oraz uzyskamy decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych. Ten etap prac musimy zamknąć w 43 miesiące. W ramach prac dokumentacyjnych przygotujemy warianty przebiegu obwodnicy, które następnie zostaną poddane konsultacjom społecznym. Obwodnica Limanowej jest jedną z siedmiu planowanych w Małopolsce w ramach programu "100 obwodnic".

Źródło i grafika: wnp.pl