zamknij

Aktualne informacje

Zmiana adresu siedziby firmy oraz podwyższenie kapitału zakładowego spółki

Zmiana adresu siedziby firmy IVIA Sp. z o.o.

Dnia 5/08/2016 nastąpiła zmiana siedziby spółki IVIA Sp z o.o. Obecnie, siedzibą spółki jest miasto Katowice.
Kapitał zakładowy spółki został podniesiony do kwoty 500 000,00 zł