zamknij

Realizacje

wróć do listy

Budowa drogi ekspresowej S61 - Via Baltica
POLAQUA

W skład inwestycji wchodzą następujące elementy:

 • budowa dwóch jezdni drogi ekspresowej S61 - od km 0+000 do km 16+998,92,
 • budowa 1 węzła drogowego typu WB - węzeł "Śniadowo" w km ok 1 +232,
 • budowa miejsc obsługi podróżnych (MOP Chomentowo Wschód kat. II km ok 11+500 - strona wschodnia oraz MOP Chomentowo Zachód kat. III km ok 11 +200 - strona zachodnia),
 • przebudowa odcinków istniejących dróg wojewódzkich, powiatowych oraz gminnych,
 • budowa dróg serwisowych (dojazdowych) oraz zjazdów do istniejących działek,
 • budowa ciągów pieszych wzdłuż przebudowywanych dróg,
 • budowa elementów systemu odwodnienia (rowy, przepusty, ścieki, dreny),
 • budowa urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
 • budowa ogrodzenia drogi ekspresowej S61,
 • budowa 14 obiektów inżynierskich w tym: 11 w ciągu drogi ekspresowej (w tym 6 pełniących funkcję obiektów ekologicznych), 3 nad drogą ekspresową,
 • budowa systemu odwodnienia drogi w postaci kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami oczyszczającymi,
 • budowa zbiorników retencyjnych,
 • budowa ekranów akustycznych,
 • budowa przejść dolnych dla zwierząt średnich/dużych,
 • budowa i przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej,
 • wykonanie elementów oznakowania pionowego i poziomego oraz systemu zarządzania ruchem.

https://www.google.pl/maps/@53.0884171,22.0154751,11.5z