zamknij

Realizacje

wróć do listy

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11
GDDKiA

W skład inwestycji wchodzą następujące elementy:

Zakres inwestycji obejmuje następujące roboty budowlane:
- budowę obwodnicy miejscowości Szczecinek w ciągu drogi ekspresowej S11 o długości 11,98 km;
- budowę 2 węzłów drogowych: "Szczecinek Środmieście", "Szczecinek Wschód";
- budowę skrzyżowań jednopoziomowych;
- budowę obiektów inżynierskich (wiadukty, estakada, mosty, przepusty, kładka dla pieszych) w zakresie niezbędnym do sprawnego funkcjonowania zrealizowanej infrastruktury;
- budowę oświetlenia i urządzeń BRD;
- budowę dróg poprzecznych i dróg dojazdowych oraz pozostałych elementów infrastruktury.

Odcinek drogi ekspresowej S11 stanowi element transeuropejskich sieci transportowych i jest zlokalizowany w korytarzu należącym do kompleksowej sieci TEN-T.