zamknij

Realizacje

wróć do listy

STEŚ - Obwodnica Limanowej w ciągu DK28
GDDKiA w Krakowie

W skład inwestycji wchodzą następujące elementy:

 • wykonanie Studium Techniczno Ekonomiczno Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej
 • uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
 • wykonanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego wraz z opracowaniem projekcji audiowizualnej

  Projekt budowy obwodnicy o parametrach:
 • klasa drogi - GP
 • prędkość projektowa - Vp = 70 km/h
 • przekrój - 1x2
 • pas ruchu o szerokości - 3,50 m
 • jezdnia o szerokości - 7,0 m (na odcinkach z możliwością wyprzedzania 10.5 m)
 • pobocze - 1.5 m (w tym 0.5 m utwardzone)
 • kategoria ruchu - KR5
 • nośność nawierzchni - 115 kN/oś