facebookinstagramlinkedin
Wspieramy Ukrainę
Wspieramy Ukrainę
facebookinstagramlinkedin

Budowa obwodnicy Nysy – aktualności z dn. 05/01/2016

05/01/2016

Rok 2015 zakończył się następującym zaawansowaniem prac przy budowie obwodnicy Nysy w ciągu dróg krajowych 46 i 41. Szczegółowe informacje na temat inwestycji można także znaleźć na stronie kontraktu pod adresem: www.obwodnicanysy.pl..

ROBOTY DROGOWE:
– Wzmacnianie podłoża gruntowego (stabilizacja gruntu, materace z geosyntetyków);
– Przygotowanie podłoża do wykonywania kolejnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni;
– Realizacja robót ziemnych w zakresie nasypów, wykopów, drenów, profilowania skarp i rowów drogowych, warstwy mrozoochronnej oraz górnej warstwy nasypu (GWN);
– Realizacja podbudowy z kruszywa;
– Wykonywanie robót bitumicznych w zakresie warstwy podbudowy bitumicznej oraz warstwy wiążącej;
– Wykonywanie krawężników i ścieków metodą ślizgową.
ROBOTY MOSTOWE:

Rozpoczęto roboty budowlane na 13 z 14 obiektów mostowych. Dodatkowo wykonano most tymczasowy na rzece Nysie Kłodzkiej, co przyspieszy wykonywanie docelowego obiektu mostowego nad rzeką oraz pozwoliło na lepsze skomunikowanie budowy. Zakończono roboty w zakresie pali fundamentowych.

Roboty realizowane są w poniższych asortymentach:
– Roboty ziemne w zakresie wykopów;
– Prace zbrojarskie (fundamenty, podpory, ustroje nośne);
– Roboty szalunkowe;
– Roboty betoniarskie (fundamenty, podpory, ustroje nośne);
– Roboty izolacyjne powierzchni betonowych;
– Zasypki przyczółków.
ROBOTY BRANŻOWE:

Zakończono przebudowę linii wysokiego napięcia oraz przebudowa sieci gazowych średniego i wysokiego ciśnienia. Roboty związane z usunięciem kolizji z istniejącą infrastrukturą są na końcowym etapie realizacji.

Aktualnie wykonawca prowadzi roboty w zakresie:
– Budowy kanalizacji deszczowej równolegle do robót drogowych (kanały, wpusty, studnie);
– Przebudowy linii energetycznych średniego napięcia;
– Przebudowy sieci teletechnicznych;
– Przebudowy sieci sanitarnych i wodociągowych

Zapraszamy na nasze social media

Facebook

Instagram

Linkedin

Zobacz inne wpisy

Wycieczka projektantów mostowych na budowę S3 Bo...

Połączenie dwóch części mostu nad Odrą - to ważne wydarzenie miało miejsce w ostatnim tygodniu na budowie Drogi Wojewódzkiej nr 282 w miejscowości Milsk.

Wizyta projektantów drogowych na budowie S1 odc. ...

Na budowie drogi S1 odcinek II węzeł Oświęcim-Dankowice prace drogowe idą pełną parą. Projektanci i asystenci IVIA S. A. pełniący nadzór autorski mieli okazję zobaczyć pierwsze zarysy sw...

Pierwsze Mistrzostwa Drogowców MTB o puchar Preze...

Nie tylko samą pracą człowiek żyje! W IVIA S.A. możemy się pochwalić nowymi kontraktami jak i licznymi osiągnięciami sportowymi. 4 Czerwca mieliśmy przyjemność wziąć udział w pierwszyc...