facebookinstagramlinkedin
Wspieramy Ukrainę
Wspieramy Ukrainę
facebookinstagramlinkedin

Budowa obwodnicy Nysy – aktualności z dn. 05/01/2016

05/01/2016

Rok 2015 zakończył się następującym zaawansowaniem prac przy budowie obwodnicy Nysy w ciągu dróg krajowych 46 i 41. Szczegółowe informacje na temat inwestycji można także znaleźć na stronie kontraktu pod adresem: www.obwodnicanysy.pl..

ROBOTY DROGOWE:
– Wzmacnianie podłoża gruntowego (stabilizacja gruntu, materace z geosyntetyków);
– Przygotowanie podłoża do wykonywania kolejnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni;
– Realizacja robót ziemnych w zakresie nasypów, wykopów, drenów, profilowania skarp i rowów drogowych, warstwy mrozoochronnej oraz górnej warstwy nasypu (GWN);
– Realizacja podbudowy z kruszywa;
– Wykonywanie robót bitumicznych w zakresie warstwy podbudowy bitumicznej oraz warstwy wiążącej;
– Wykonywanie krawężników i ścieków metodą ślizgową.
ROBOTY MOSTOWE:

Rozpoczęto roboty budowlane na 13 z 14 obiektów mostowych. Dodatkowo wykonano most tymczasowy na rzece Nysie Kłodzkiej, co przyspieszy wykonywanie docelowego obiektu mostowego nad rzeką oraz pozwoliło na lepsze skomunikowanie budowy. Zakończono roboty w zakresie pali fundamentowych.

Roboty realizowane są w poniższych asortymentach:
– Roboty ziemne w zakresie wykopów;
– Prace zbrojarskie (fundamenty, podpory, ustroje nośne);
– Roboty szalunkowe;
– Roboty betoniarskie (fundamenty, podpory, ustroje nośne);
– Roboty izolacyjne powierzchni betonowych;
– Zasypki przyczółków.
ROBOTY BRANŻOWE:

Zakończono przebudowę linii wysokiego napięcia oraz przebudowa sieci gazowych średniego i wysokiego ciśnienia. Roboty związane z usunięciem kolizji z istniejącą infrastrukturą są na końcowym etapie realizacji.

Aktualnie wykonawca prowadzi roboty w zakresie:
– Budowy kanalizacji deszczowej równolegle do robót drogowych (kanały, wpusty, studnie);
– Przebudowy linii energetycznych średniego napięcia;
– Przebudowy sieci teletechnicznych;
– Przebudowy sieci sanitarnych i wodociągowych

Zapraszamy na nasze social media

Facebook

Instagram

Linkedin

Zobacz inne wpisy

IVIA na konferencji Konstrukcji Sprężonych 2024

W dniach 13-15 maja 2024 r. mieliśmy przyjemność uczestniczyć w konferencji KONSTRUKCJE SPRĘŻONE KS2024, która odbyła się na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej. Wydarzeni...

IVIA Sp zoo

Od maja bieżącego roku zmieniamy formę prawną na IVIA Sp zoo. To przekształcenie umożliwi firmie dostosowanie struktury organizacyjnej do zmieniających się potrzeb rynku oraz bardziej efektywn...

IVIA na VI Międzynarodowym Forum Tunelowym w Biel...

Miło nam poinformować, że nasza firma IVIA Sp. z o.o. uczestniczyła w VI Międzynarodowym Forum Tunelowym w Bielsku-Białej. Udział w tym prestiżowym wydarzeniu podkreśla naszą pozycję w bran...