facebookinstagramlinkedin
Wspieramy Ukrainę
Wspieramy Ukrainę
facebookinstagramlinkedin

Budowa obwodnicy Nysy – aktualności z dn. 05/01/2016

05/01/2016

Rok 2015 zakończył się następującym zaawansowaniem prac przy budowie obwodnicy Nysy w ciągu dróg krajowych 46 i 41. Szczegółowe informacje na temat inwestycji można także znaleźć na stronie kontraktu pod adresem: www.obwodnicanysy.pl..

ROBOTY DROGOWE:
– Wzmacnianie podłoża gruntowego (stabilizacja gruntu, materace z geosyntetyków);
– Przygotowanie podłoża do wykonywania kolejnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni;
– Realizacja robót ziemnych w zakresie nasypów, wykopów, drenów, profilowania skarp i rowów drogowych, warstwy mrozoochronnej oraz górnej warstwy nasypu (GWN);
– Realizacja podbudowy z kruszywa;
– Wykonywanie robót bitumicznych w zakresie warstwy podbudowy bitumicznej oraz warstwy wiążącej;
– Wykonywanie krawężników i ścieków metodą ślizgową.
ROBOTY MOSTOWE:

Rozpoczęto roboty budowlane na 13 z 14 obiektów mostowych. Dodatkowo wykonano most tymczasowy na rzece Nysie Kłodzkiej, co przyspieszy wykonywanie docelowego obiektu mostowego nad rzeką oraz pozwoliło na lepsze skomunikowanie budowy. Zakończono roboty w zakresie pali fundamentowych.

Roboty realizowane są w poniższych asortymentach:
– Roboty ziemne w zakresie wykopów;
– Prace zbrojarskie (fundamenty, podpory, ustroje nośne);
– Roboty szalunkowe;
– Roboty betoniarskie (fundamenty, podpory, ustroje nośne);
– Roboty izolacyjne powierzchni betonowych;
– Zasypki przyczółków.
ROBOTY BRANŻOWE:

Zakończono przebudowę linii wysokiego napięcia oraz przebudowa sieci gazowych średniego i wysokiego ciśnienia. Roboty związane z usunięciem kolizji z istniejącą infrastrukturą są na końcowym etapie realizacji.

Aktualnie wykonawca prowadzi roboty w zakresie:
– Budowy kanalizacji deszczowej równolegle do robót drogowych (kanały, wpusty, studnie);
– Przebudowy linii energetycznych średniego napięcia;
– Przebudowy sieci teletechnicznych;
– Przebudowy sieci sanitarnych i wodociągowych

Zapraszamy na nasze social media

Facebook

Instagram

Linkedin

Zobacz inne wpisy

S7 Kraków – Myślenice

Z przyjemnością informujemy, że nasze biuro IVIA S.A. złożyło najkorzystniejszą ofertę na wykonanie ponad 50 wariantów przebiegu drogi S7 Kraków - Myślenice na etap STEŚ na odcinku około ...

BIM kontra rzeczywistość

Dla projektanta nie ma nic bardziej motywującego, niż obserwowanie realizacji swoich projektów na placu budowy.

BIM w zarządzaniu projektem

W IVIA S. A. staramy się korzystać z technologii BIM w każdym aspekcie pracy projektowej. Na zadaniu S17 Zamość - Tomaszów Lubelski wykorzystujemy pliki BCF do sprawniejszej i dokładniejszej ko...