facebookinstagramlinkedin
Wspieramy Ukrainę
Wspieramy Ukrainę
facebookinstagramlinkedin

Dzień z życia pracowni Ochrony Środowiska w IVIA SA

24.11.2023
Dzień z życia pracowni Ochrony Środowiska w IVIA SA

Wśród szerokiego zakresu usług firmy IVIA S.A. znajdują się analizy i opracowania przygotowywane przez pracownię ochrony środowiska, takie jak m.in. Karty Informacyjne Przedsięwzięcia, Raporty Oddziaływania na środowisko, na podstawie których uzyskuje się decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach. Pracownia zajmuje się wykonywaniem kompleksowych opracowań środowiskowych na wszystkich etapach projektowych – od Studium Korytarzowych, przez opracowania STEŚ, Koncepcje Programowe, po zadania wymagające ponownej oceny oddziaływania na środowisko w formule Projektuj i Buduj.

Naszym atutem jest profesjonalne wykonanie według ścisłych wytycznych Zamawiającego. Przeprowadzamy Inwestora przez wszystkie etapy w procesie inwestycyjnym związane z ochroną środowiska. Służymy doradztwem projektowym w zakresie środków minimalizujących oddziaływanie inwestycji na środowisko przyrodnicze.

Zespół specjalistów pracowni ochrony środowiska przygotowuje we własnym zakresie obliczenia zanieczyszczeń powietrza oraz analizy akustyczne wykorzystując takie programy jak Operat FB i SoundPlan wersja 8.2. Do analiz danych przestrzennych, przyrodniczych oraz pozyskiwanych z Organów wykorzystywane jest oprogramowanie GIS.

Aktualnie wykonując analizy akustyczne dla inwestycji drogowych opieramy się na francuskiej metodzie obliczania hałasu drogowego „NBPB-Routes-96 (SETRA-CERTU-LCPC-CSTB). Natomiast jesteśmy gotowi na wykonywanie analiz akustycznych w oparciu o standard CNOSSOS-EU, który powoli zastąpi wspomnianą wyżej metodę francuską w opracowaniach OOŚ.

Program SoundPlan wykorzystywany jest do obliczeń poziomów hałasu w siatce i w receptorach lokalizowanych na granicy terenów akustycznie chronionych oraz przy budynkach. Przeprowadzone w programie obliczenia pozwalają wyznaczyć zasięg ponadnormatywnego oddziaływania hałasem na tereny sąsiadujące z planowaną inwestycją i w dalszej kolejności umożliwiają wyznaczenie zabezpieczeń przeciwhałasowych takich jak ekrany akustyczne czy też nawierzchnie o zmniejszonej hałaśliwości. Poniżej zamieszczono przykład graficznego przedstawienia wyników obliczeń.

Na tle ortofotomapy pokazującej zagospodarowanie terenu widać projektowaną drogę i zasięgi oddziaływania hałasem w postaci izofon. Izofony „opierające” się o budynki to izofony przed zastosowaniem zabezpieczeń. Budynki mieszkalne stanowią dla nich w tym przypadku jedyną barierę. Izofona po zastosowaniu zabezpieczeń zbliża się do drogi, w której poboczu projektuje się ekran akustyczny.

Programy GIS działają jako oprogramowanie systemu informacji geograficznej, umożliwiając analizowanie i edycję informacji przestrzennych, a także tworzenie i eksportowanie map graficznych.

Program ten pozwala zebrać wiele danych przestrzennych z różnych źródeł w jednym pliku, co po eksporcie danych branżowych oraz wgraniu interesujących nas warstw i wtyczek pozwala w szybki sposób znaleźć odpowiedź na pytania np. tj.:

– Które działki zostaną objęte inwestycją?

– Jaka jest odległość inwestycji od form ochrony przyrody?

– W jakiej odległości od inwestycji znajduje się zabudowa mieszkaniowa czy teren zagrożony powodzią? Itp.

Dane eksportujemy np. ze strony GDOŚ, Geoportalu, OSM czy GIS Support. Po wczytaniu warstwy możemy w dowolny sposób zarządzać jej elementami w tabeli atrybutów, co powoduje wyświetlenie tylko informacji nas interesujących oraz stylem w jakim chcemy aby zostały pokazane.

Po nadaniu danym odpowiedniej formy możemy wyeksportować przygotowaną mapę w interesującej nas skali i formacie.

W IVIA S.A. potrzeby opracowań środowiskowych wykonujemy miedzy innymi mapy: form ochrony przyrody, zagospodarowania terenu, czy urządzeń ochrony środowiska.

Zapraszamy na nasze social media

Facebook

Instagram

Linkedin

Related Posts

S7 Kra...

Z przyjemnością informujemy, że nasze biuro IVIA S.A. złożyło najkorzystniejszą ofertę na wykonanie ponad 50 wariantów przebiegu drogi S7 Kraków - Myślenice na etap STEŚ na odcinku około ...

BIM ko...

Dla projektanta nie ma nic bardziej motywującego, niż obserwowanie realizacji swoich projektów na placu budowy.

BIM w ...

W IVIA S. A. staramy się korzystać z technologii BIM w każdym aspekcie pracy projektowej. Na zadaniu S17 Zamość - Tomaszów Lubelski wykorzystujemy pliki BCF do sprawniejszej i dokładniejszej ko...