facebookinstagramlinkedin
Wspieramy Ukrainę
Wspieramy Ukrainę
facebookinstagramlinkedin

Podpisanie umowy z firmą Strabag na prace projektowe w ramach zadania budowy drogi ekspresowej S6

W dniu 03/11/2015r. została podpisana umowa na prace projektowe pomiędzy firmą IVIA Sp. z o.o. a głównym Wykonawcą robót budowlanych firmą STRABAG Sp. z o.o. w ramach zadania pn.: „Projekt i budowa drogi S-6 na odcinku węzeł „Ustronie Morskie” /bez węzła/ – początek obwodnicy Koszalina i Sianowa”.

Zakres inwestycji obejmuje następujące roboty budowlane:

  • budowę odcinka drogi ekspresowej o dł. 24.2 km;
  • budowę węzłów drogowych: Borkowice i Dobre;
  • przebudowę istniejących dróg w zakresie kolizji z drogą ekspresową
  • budowa dróg dojazdowych;
  • budowa obiektów inżynierskie w ciągu drogi ekspresowej i w ciągu dróg krzyżujących się z drogą ekspresową;
  • budowa systemu odwodnienia: rowy drogowe, kanalizację deszczową, urządzenia podczyszczające, zbiorniki retencyjne i inne;
  • budowa urządzeń ochrony środowiska: zabezpieczenia akustyczne, przejścia dla zwierząt, ekrany przeciwolśnieniowe, przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem ochronno–naprowadzającym, zieleń;
  • budowa i przebudowa infrastruktury technicznej zlokalizowanej w ciągu drogi ekspresowej: sieci energetyczne zasilające i oświetleniowe, sieci wodociągowe, sieci i urządzenia oczyszczające ścieki sanitarne, kanalizację deszczową wraz z urządzeniami podczyszczającymi i inne;
  • wykonanie oznakowania drogi ekspresowej i dróg bocznych w urządzenia BRD m.in.: bariery ochronne, osłony przeciwolśnieniowe i ogrodze- nie drogi ekspresowej;

Zapraszamy na nasze social media

Facebook

Instagram

Linkedin

Related Posts

IVIA S...

Od maja bieżącego roku zmieniamy formę prawną na IVIA Sp zoo. To przekształcenie umożliwi firmie dostosowanie struktury organizacyjnej do zmieniających się potrzeb rynku oraz bardziej efektywn...

IVIA n...

Miło nam poinformować, że nasza firma IVIA Sp. z o.o. uczestniczyła w VI Międzynarodowym Forum Tunelowym w Bielsku-Białej. Udział w tym prestiżowym wydarzeniu podkreśla naszą pozycję w bran...

IVIA n...

Jest nam niezmiernie miło poinformować że nasze biuro IVIA uczestniczy w konferencji InfraDAYS. Uczestniczymy jako prelegenci w sesjach plenarnych oraz w panelach dyskusyjnych. Wymieniamy się na...