facebookinstagramlinkedin
Wspieramy Ukrainę
Wspieramy Ukrainę
facebookinstagramlinkedin

Portfolio

Droga ekspresowa S6, Ustronie Morskie- Koszalin

Expressway S6 – Ustronie Morskie – Koszalin

ZAMAWIAJĄCY:
Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o. o.

DATA ZAKOŃCZENIA UMOWY: 2021

Zakres inwestycji obejmuje następujące roboty budowlane:

  • budowę odcinka drogi ekspresowej o dł. 24.2 km;
  • budowę węzłów drogowych: Borkowice i Dobre;
  • przebudowę istniejących dróg w zakresie kolizji z drogą ekspresową
  • budowa dróg dojazdowych;
  • budowa obiektów inżynierskie w ciągu drogi ekspresowej i w ciągu dróg krzyżujących się z drogą ekspresową;
  • budowa systemu odwodnienia: rowy drogowe, kanalizację deszczową, urządzenia podczyszczające, zbiorniki retencyjne i inne;
  • budowa urządzeń ochrony środowiska: zabezpieczenia akustyczne, przejścia dla zwierząt, ekrany przeciwolśnieniowe, przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem ochronno–naprowadzającym, zieleń;
  • budowa i przebudowa infrastruktury technicznej zlokalizowanej w ciągu drogi ekspresowej: sieci energetyczne zasilające i oświetleniowe, sieci wodociągowe, sieci i urządzenia oczyszczające ścieki sanitarne, kanalizację deszczową wraz z urządzeniami podczyszczającymi i inne;
  • wykonanie oznakowania drogi ekspresowej i dróg bocznych w urządzenia BRD m.in.: bariery ochronne, osłony przeciwolśnieniowe i ogrodze- nie drogi ekspresowej;

Lokalizacja