facebookinstagramlinkedin
Wspieramy Ukrainę
Wspieramy Ukrainę
facebookinstagramlinkedin

Portfolio

Budowa drogi ekspresowej S19 Rudnik nad Sanem – Nisko Południe

ZAMAWIAJĄCY:
Mota-Engil Central Europe

DATA ZAKOŃCZENIA UMOWY: 2022

W skład inwestycji wchodzą następujące elementy:

 • budowa odcinka drogi ekspresowej o dł. ok. 22 km;
 • budowa węzła drogowego: „Wilkołaz”;
 • budowa Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP): „Obroki” kat.II, „Obroki” kat.III, „Rudnik” kat.I i  „Rudnik” kat.I;
 • przebudowa istniejących dróg w zakresie kolizji z drogą ekspresową;
 • budowa dróg dojazdowych oraz pasów technologicznych;
 • przebudowa istniejących oraz ewentualnie budowę nowych zatok autobusowych oraz budowę lub przebudowę infrastruktury dla pieszych i rowerzystów;
 • budowa obiektów inżynierskie w ciągu drogi ekspresowej i w ciągu dróg krzyżujących się z drogą ekspresową;
 • budowa systemu odwodnienia: rowy drogowe, kanalizację deszczową, urządzenia podczyszczające, zbiorniki retencyjne i inne;
 • budowa urządzeń ochrony środowiska: zabezpieczenia akustyczne, przejścia dla zwierząt, ekrany przeciwolśnieniowe, przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem ochronno–naprowadzającym, zieleń;
 • budowa i przebudowa infrastruktury technicznej zlokalizowanej w ciągu drogi ekspresowej: sieci energetyczne zasilające i oświetleniowe, sieci wodociągowe, sieci i urządzenia oczyszczające ścieki sanitarne, kanalizację deszczową wraz z urządzeniami podczyszczającymi i inne;
 • wykonanie oznakowania drogi ekspresowej i dróg bocznych w urządzenia BRD m.in.: bariery ochronne, osłony przeciwolśnieniowe i ogrodzenie drogi ekspresowej;

Lokalizacja