facebookinstagramlinkedin
Wspieramy Ukrainę
Wspieramy Ukrainę
facebookinstagramlinkedin

Portfolio

obwodnica-Oleśna gddkia oddzial w opolu

Koncepcja Programowa – Obwodnica Olesna S11

ZAMAWIAJĄCY:
GDDKiA oddział w Opolu

DATA ZAKOŃCZENIA UMOWY: 2018

Celem zadania inwestycyjnego jest:

  • bezkolizyjne przeprowadzenie planowanej drogi S-11 Kołobrzeg – Poznań – Poznań z północy na południe;
  • odciążenie z ruchu tranzytowego miasta Olesno;
  • uporządkowanie funkcjonalnego układu komunikacyjnego w rejonie m. Olesno;
  • skrócenie czasu podróży;
  • zwiększenie przepustowości i płynności ruchu;
  • poprawa bezpieczeństwa ruchu na istniejącej drodze krajowej nr 11 poprzez zmniejszenie natężenia ruchu;
  • zmniejszenie wypadkowości;
  • poprawa warunków życia mieszkańców w miejscowościach zlokalizowanych w sąsiedztwie istniejącej drogi krajowej nr 11;
  • aktywacja gospodarcza terenów położonych w otoczeniu inwestycji.

Lokalizacja