facebookinstagramlinkedin
Wspieramy Ukrainę
Wspieramy Ukrainę
facebookinstagramlinkedin

Portfolio

przebudowa dk nr 1 w goczalkowicach zdroju gddkia oddział w katowicach

Reconstruction of National Road No. 1

ZAMAWIAJĄCY:
GDDKiA oddział w Katowicach

 

W skład inwestycji wchodzą następujące elementy:

  • podniesienie wysokości nasypu drogowego DK o około 1,5m
  • przebudowa konstrukcji drogi z dostosowaniem do wymogów nośności 115 kN/oś na odcinku objętym opracowaniem
  • przebudowa skrzyżowania DK nr 1 z ul. Borowinową związana z podniesieniem niwelety i poprawą geometrii skrzyżowania
  • budowa przejścia dla pieszych oraz konstrukcji wsporczych w obrębie skrzyżowania z ul. Borowinową
  • przebudowa pobocza drogi, istniejących rowów odwadniających i przepustów w zakresie wynikającym z przebudowy układu drogowego
  • przebudowa rowów drogowych
  • likwidacja istniejącego przepustu pod ulicą Borowinową
  • odprowadzenie wód z prawego rowu przez nowy przepust Ø1200 bezpośrednio do Potoku Goczałkowickiego
  • budowa muru oporowego.

Lokalizacja