facebookinstagramlinkedin
Wspieramy Ukrainę
Wspieramy Ukrainę
facebookinstagramlinkedin

Portfolio

budowa obwodnicy wielunia studium korytarz

STEŚ – Obwodnica Wielunia

ZAMAWIAJĄCY:
GDDKiA w Łodzi

UMOWA W TRAKCIE

Strona internetowa dedykowana dla projektu:
http://obwodnicawielunia.pl/

W skład inwestycji wchodzą następujące elementy:

  • wstępne, kompleksowe przedstawienie zamierzenia inwestycyjnego,
  • wstępne określenie zakresu rzeczowego i finansowego przedsięwzięcia oraz ustalenie jego efektywności ekonomicznej,
  • ustalenie przebiegu trasy (na podstawie analizy wariantów) oraz ostateczne określenie typów oraz podstawowych parametrów technicznych obiektów budowlanych,
  • dostarczenie informacji do podjęcia decyzji inwestorskiej w sprawie celowości, zakresu i horyzontu czasowego realizacji zadania inwestycyjnego,
  • uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia,
  • przygotowanie materiałów do ogłoszenia przetargu w systemie P&B.

Lokalizacja