zamknij

Aktualne informacje

IVIA S.A. dołącza do członków IABSE
The International Association for Bridge and Structural Engineering

IVIA S.A. dołącza do członków IABSE

Z przyjemnością informujemy, że od maja 2019 r. IVIA S.A. dołączyła do członków IABSE (The International Association for Bridge and Structural Engineering). To Międzynarodowy Związek Inżynierii Mostowej i Konstrukcyjnej, który został założony w 1929 r. i ma swoją siedzibę w Zurychu (Szwajcaria). Do IABSE należy dziś ponad 3 tys. członków z ponad 100 krajów.

IABSE zrzesza inżynierów budownictwa działających na całym świecie. W sferze ich zainteresowań leżą wszystkie rodzaje konstrukcji budowlanych wykonanych z różnego rodzaju materiałów. Stowarzyszenie działa na rzecz poprawy wiedzy na temat tworzenia i działania tychże konstrukcji. Jej członkowie reprezentują inżynierów budownictwa w każdym wieku, zatrudnionych na stanowiskach projektantów, konstruktorów, weryfikatorów, inspektorów czy przedstawicieli kręgów akademickich.

Dzięki członkostwu w IABSE pracownicy naszej firmy będą mogli brać udział w corocznych międzynarodowych sympozjach, kongresach i konferencjach organizowanych na całym świecie. Podczas tych wydarzeń, stojących na wysokim poziomie techniczno-naukowym, eksperci ze środowisk akademickich i zawodowych wymieniają się wiedzą i przyczyniają się do rozwoju stanu techniki z korzyścią dla całego społeczeństwa.

Kluczowym wkładem IABSE w poprawę wiedzy z dziedziny inżynierii lądowej i budownictwa są również dostępne dla naszych pracowników specjalistyczne publikacje w wersji drukowanej i elektronicznej.