zamknij

Aktualne informacje

KONKURS - Most Dla Pieszych

KONKURS - Most Dla Pieszych

W dniu 03/07/2017r firma IVIA sp. z o.o. (obecnie: IVIA S.A) wraz z firmą STRÁSKÝ, HUSTÝ A PARTNEŔI S.R.O . otrzymała oficjalnie potwierdzenie dopuszczenia do udziału w ostatnim etapie konkursie pn.:

"Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej mostu pieszo–rowerowego przez Wisłę"

Etap ten polega na opracowaniu koncepcji mostu w terminie do 17/05/2017. Spośród wszystkich złożonych prac zostanie wybrane opracowania, które cechuje wysoka jakość architektury, również w zakresie detalu. Obiekt powinien wpisywać się w pejzaż miasta oraz stanowić jego rozpoznawalny fragment poprzez uwzględnienie w projekcie nowatorskiej myśli architektonicznej.