zamknij

Aktualne informacje

Nadzór autorski - Strefa Ekonomiczna w Jasienicy

Nadzór autorski na SAG w Jasienicy

W dniu dzisiejszym tj. 1/06/2015r w gminie Jasienica koło Bielska-Białej została otwarta pierwsza w Polsce niskoemisyjna strefa ekonomiczna. Zdaniem wójta Janusza Pierzyny dzięki inwestycjom przedsiębiorców w ciągu dwóch, trzech lat powstanie tu co najmniej 1 tys. miejsc pracy.

Jasienicka niskoemisyjna strefa ekonomiczna obejmuje 71 ha, położonych w miejscowości Międzyrzecze Dolne w gminie Jasienica. Podzielona została na działki inwestycyjne na terenie strefy wybudowano około 2 km dróg dojazdowych, chodników oraz niezbędną infrastrukturę techniczną. Strefa położona jest w sąsiedztwie kluczowych dla regionu arterii komunikacyjnych: drogi ekspresowej z Bielska-Białej do Cieszyna oraz krajowej "jedynki" z Bielska-Białej do Katowic.

W przeprowadzonym w dniu dzisiejszym przetargu na sprzedaż prawa własności działki inwestycyjnej, została wyłoniona pierwsza firma, która w najbliższym czasie rozpocznie budowę hali produkcyjnej.

Jak zaznaczył wójt Janusz Pierzyna firmy, które planują inwestycje na terenie strefy będą w znacznym stopniu opierały się na odnawialnych źródłach energii, przede wszystkim z bateriach fotowoltaicznych. Dzięki zastosowaniu takich rozwiązań, znacząco zostanie ograniczona emisja zanieczyszczeń.


Jasienicka Niskoemisyjna Strefa Przemysłowa powstała z inicjatywy Wójta Jasienicy, pana Janusza Pierzyny, który czynił starania, aby doprowadzić do powstania w gminie miejsca przyjaznego dla inwestorów i rozwoju działalności gospodarczej. Podmioty działające w Strefie zasilą w przyszłości budżet Gminy a mieszkańcom stworzą nowe miejsca pracy.

Nasza firma jako główny wykonawca dokumetacji projektowej w chwili obecnej prowadzi nadzór autorki nad realizowaną inwestycją.
Poniżej zamieszczamy kilka zdjęć z przebiegu budowy.