zamknij

Aktualne informacje

Obwodnica Nysy - OTWARCIE OSTATNIEJ CZĘŚCI OBWODNICY NYSY

Obwodnica Nysy - OTWARCIE OSTATNIEJ CZĘŚCI OBWODNICY NYSY

W dniu dzisiejszym do użytku został oddany drugi, a zarazem ostatni odcinek Obwodnicy Nysy, który ma swój początek na węźle Nysa, a kończy się w rejonie miejscowości Niwnica, gdzie włącza się do istniejącej drogi krajowej nr 41 poprzez nowo wybudowane rondo. Łączna długość nowo otwartej trasy wynosi 9.1km. Na znacznej długości posiada ona przekrój 2+1, który wyposażony jest naprzemiennie raz w jeden, raz w dwa pasy ruchu. Umożliwia to sprawne wyprzedzanie wolniejszych pojazdów. Przekrój ten z uwagi na bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz jego efektywność wpasowuje się pomiędzy drogę dwujezdniową, a dwupasową drogę dwukierunkową.

W ciągu nowej trasy wykonano 10 obiektów mostowych, w tym most nad rzeką Nysą Kłodzką o długości całkowitej 383 metrów i 2 ronda Zrealizowano kompletny system odwodnienia drogi wraz ze zbiornikami retencyjnymi. Wykonano również drogi dojazdowe do przyległych terenów rolniczych, przebudowano drogi kolidujące z obwodnicą, wykonano urządzenia ochrony środowiska, dokonano przebudowy infrastruktury technicznej.

Głównym wykonawcą robót budowlanych było konsorcjum Mota Engil Kraków i Himmel & Papesch Opole, a autorem projektu Biuro Projektowe IVIA S.A.,które również prowadziło bieżący nadzór autorski nad inwestycją. Główna wartość robót budowlanych na całej długości drogi to prawie 307,5 mln zł. Przedsięwzięcie zostało dofinansowane ze środków Unii Europejskiej na poziomie 85% kosztów kwalifikowanych.br />

12 50.46945899304811,17.382774790527378 roadmap

Źródło: Rynek Infrastruktury, GDDKiA