zamknij

Aktualne informacje

Obwodnica Nysy - OTWARCIE PIERWSZEGO ODCINKA

Obwodnica Nysy - OTWARCIE PIERWSZEGO ODCINKA

W dniu 05.06.2017 odbyło się uroczyste otwarcie obwodnicy Nysy.
W otwarciu udział wzięli:
- Podsekretarz Stanu w  Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa – Jerzy Szmit;
- Wojewoda Opolski – Adrian Czubak;
- Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad – Krzysztof Kondraciuk;

Mowa tu o siedmiokilometrowym odcinku drogi krajowej nr 46 od Górki Hanuszowskiej w kierunku Kłodzka. Na całej długości droga ma przekrój dwujezdniowy i pozwala w krótkim czasie ominąć centrum Nysy. Pierwotny termin oddania całej obwodnicy zaplanowany był na październik, jednak w związku z dużym zaangażowaniem zespołu projektowego firmy IVIA S.A., a także bardzo dobrą współpracą z Głównym Wykonawcą firmą Mota Engil i Himmel i Papesch, roboty budowlane udało się zakończyć znacznie wcześniej.

W ramach inwestycji zrealizowano cztery obiekty mostowe, bezkolizyjny węzeł drogowy, cztery ronda turbinowe oraz dwujezdniową drogę. Powstał też kompletny system odwodnienia wraz ze zbiornikami retencyjnymi, drogi dojazdowe do przyległych terenów rolniczych, oświetleniem oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Największym obiektem mostowym na tym odcinku jest wiadukt kolejowy o całkowitej długości 115 m.

Wartość robót na oddawanym właśnie odcinku obwodnicy Nysy to ponad 114,5 mln zł brutto. Inwestycja jest dofinansowana z funduszy Unii Europejskiej.

Źródło: nto.pl, GDDKiA